In een notendop

Verhuizen naar een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen: u woont comfortabel en energiezuinig en u heeft weinig onderhoud. Maar het wordt pas echt leuk als u het bouwplan zelf mee kunt bepalen. Onder professionele begeleiding samen met uw toekomstige buren en de architect werken aan een ontwerp waarin uw eigen woning is opgenomen: dat is ontwikkelen in een planteam.

De initiatiefnemer van het bouwproject leidt het planteam in enkele maanden naar een concreet bouwplan. Daarna biedt hij u een huis te koop aan. Vooraf is duidelijk wat een huis dan gaat kosten en welke randvoorwaarden er gelden. Verder krijgt u veel ruimte om over uw toekomstige woning te beslissen.

De voordelen

Een bouwplan ontwikkelen in een planteam heeft voor u als mogelijke bewoner van een nieuwe woning veel voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

1) Veel flexibiliteit
U krijgt veel ruimte voor eigen inbreng. Denk aan de indeling, de grootte en de vormgeving van de woningen, zowel binnen als buiten. Maar ook de verkaveling is vaak nog te kiezen. Uiteraard zijn er ook beperkingen. Bijvoorbeeld door eisen van de overheid, de wensen van omwonenden en financiele haalbaarheid. Deze randvoorwaarden maakt de initiatiefnemer vooraf helder.

2) Vooraf duidelijkheid over de kosten
Werken in een planteam kan voor koop- en huurwoningen. Bij koopwoningen ligt de koopsom vooraf vast. Die wordt uitgedrukt in een prijs per kubieke meter huis en een prijs per vierkante meter grond. Bij huurwoningen geldt er een prijs per vierkante meter woning. Zo is bij aanvang, en telkens als het plan wijzigt, duidelijk welke huizen passen bij uw budget. De initiatiefnemer omschrijft vooraf ook hoe de woningen worden afgewerkt, bijvoorbeeld het tegelwerk, sanitair, keukens, deuren, wanden, vloeren en plafonds. Dat schept duidelijkheid.

3) Doelgericht werken
Van de deelnemers wordt inzet en betrokkenheid verwacht. Die toont u vooral tijdens de bijeenkomsten van de planteams. Dan willen we uw mening horen en uw goede ideeën. Maar we willen ook slagvaardig zijn. Daarom is het tempo hoog en het aantal bijeenkomsten beperkt.

4) Planteamleden kiezen als eerste een huis
Het bouwplan wordt als team gemaakt, rekening houdend met eenieders wensen. Als duidelijk is welke woningen waar komen, krijgen de planteamleden als eerste de gelegenheid om een woning te kiezen. Als er woningen overblijven komen ook mensen van buiten het planteam in aanmerking.

5) Langzaam wennen
Een planteam is een mooie manier om een nieuwbouwplan te leren kennen: ervaar wat bij u past en wat niet. En heel speciaal: u bouwt alvast een band op met de andere bewoners.

6) Vrijblijvend deelnemen
Zolang de woningen niet toebedeeld zijn, zit u vrijblijvend in het planteam. U kunt op elk moment afhaken, al doet de initiatiefnemer uiteraard zijn uiterste best om dat te voorkomen. Als u een woning gekozen heeft, wordt het ontwerp verder voor u op maat gemaakt. Als u dan alsnog afhaakt, betaalt u de initiatiefnemer een vergoeding.

7) Uw huis op maat
Uw woning wordt aangepast aan uw specifieke wensen. Een erker, dakkapel of aanbouw? Een andere indeling van de woning? Of bijzondere installaties? De initiatiefnemer doet wat mogelijk is. Eenvoudige wijzigingen zijn in de koopsom begrepen. De kosten van complexere wijzigingen of uitbreidingen worden verrekend.

De stappen in de ontwikkeling

Ontwikkelen in een planteam gaat stap voor stap. U komt als planteam ongeveer 4 keer bij elkaar. In de laatste bijeenkomst worden de woningen toegewezen. Daarna worden uw persoonlijke wijzigingen in het ontwerp nog doorgevoerd. Vervolgens kan de bouw starten. Hieronder leest u hoe het traject er van stap tot stap uitziet. Tussen de start van de deelname in het planteam en de verhuizing naar uw nieuwe woning zit waarschijnlijk een kleine twee jaar.

0) Een introductie-bijeenkomst
Op een info-bijeenkomst worden de plannen toegelicht. Alle randvoorwaarden van de locatie worden besproken en u hoort wat de woningen ongeveer gaan kosten. U krijgt de informatie die nodig is om te kunnen beslissen of u in het plan wilt wonen en of u zich gaat aanmelden voor het planteam.

1) Het planteam start
In de eerste bijeenkomst maken professionals (projectbegeleider en architect) en toekomstige bewoners kennis. Samen bestuderen we de locatie. We bespreken de ideeën die er leven binnen het planteam, de wensen t.a.v. architectuur en we stellen vast aan welk type woningen behoefte is. De initiatiefnemer stelt op basis hiervan een kort programma van eisen op waarmee de architect aan de slag gaat.

2) De architect werkt het plan uit
In enkele bijeenkomsten komen we stap voor stap tot een definitief ontwerp. De verkaveling, de verschijningsvorm, het materiaalgebruik en de indeling van de woningen komen aan de orde. Ook wordt gekeken of de plannen flexibel genoeg zijn om aan individuele wensen te kunnen voldoen. De architect presenteert telkens voorstellen aan het planteam. Samen worden de voors en tegens besproken en worden besluiten genomen.

3) De woningen worden toegewezen
Tot nu toe wisten leden van het planteam niet waar ze precies kwamen te wonen. In dit overleg gaat dit veranderen. De leden kiezen één voor één de woning van hun voorkeur. Zo nodig wordt het plan nog aangepast om aan ieders wensen te voldoen. Hier eindigt de samenwerking in het planteam.

4) Uw woning op maat
We gaan nu één op één aan de slag met uw individuele wensen. Bij koopwoningen is nog veel mogelijk: het aanpassen van de indeling, of een uitbreiding in de vorm van een verbreding van de woning, een aan- of opbouw. Eenvoudige wijzigingen zijn in de koopsom begrepen. De kosten van complexe wijzigingen of uitbreidingen worden verrekend.

5) U tekent de koopovereenkomst
Als uw woning volgens uw wensen op papier staat tekent u de koopovereenkomst. Als in het project voldoende woningen verkocht zijn wordt het hele plan technisch uitgewerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

6) De bouw van uw woning gaat van start
De omgevingsvergunning wordt in de regel ongeveer drie maanden na de aanvraag door de gemeente verleend. De bouw kan dan starten.

7) Verhuizen
De aannemer bouwt uw woning precies zoals u hem bedacht heeft. Als de woning klaar is vindt de oplevering plaats en kunt u verhuizen!

Meer informatie

Het ontwikkelen in een planteam is een idee van Honk. Honk gelooft dat bouwplannen beter worden als ze samen met gebruikers gemaakt worden. Deze website is bedoeld om ontwikkelen in planteam te bevorderen.

De werkwijze kan gebruikt worden door iedereen die een bouwplan gaat ontwikkelen. Wilt u meer weten over ontwikkelen in een planteam of kent u zelf een locatie die volgens u op deze manier ontwikkeld zou kunnen worden? Neem dan contact op met Honk.

Initiatiefnemer?
Ook voor initiatiefnemers (zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties) heeft ontwikkelen in een planteam veel voordelen:
- U kent uw afnemers vooraf;
- U weet zeker dat uw product aansluit bij de vraag;
- Het plan wordt voortdurend getoetst aan de markt;
- U voorkomt desinvesteringen in onhaalbare plannen.
- U onderscheidt zich met een zeer consumentgerichte aanpak

Ontwikkelen in een planteam kan en moet in korte tijd plaatsvinden. Het vraagt een gedegen voorbereiding en de bereidheid om anders te gaan werken. Honk kan u helpen met de implementatie van de aanpak in uw organisatie of bij de uitvoering in een specifiek project. We kunnen delen van het werk ook van u overnemen. Neem contact op met Honk voor een gesprek.

Beleidsmaker of overheid?
Ontwikkelen in planteam is sterk verwant met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De invloed van de groep van kopers is vergelijkbaar. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van de bewoners bij het eindresultaat.

Maar de aanpak biedt ook een antwoord op enkele nadelen van CPO: de initiatiefnemer werft de deelnemers, doet de voorinvesteringen, draagt de risico’s en verzorgt de achtervang voor onverkochte woning. Dit voorkomt dat particulieren onverantwoorde risico’s aangaan en maakt de oprichting van een vereniging overbodig. Professionele begeleiding is bovendien gewaarborgd.

Als u wilt weten hoe u het ontwikkelen in een planteam kunt betrekken in uw doelstellingen op het gebied van particulier opdrachtgeverschap, neem dan contact op met Honk.


www.planteam.nl is een website van Honk. © 2012-2017